Visie

Van dichtbij kennen we de lusten en de lasten die het hebben van ADD met zich meebrengt ten aanzien van studie, werk, relatie en gezin. Het is onze gemeenschappelijke overtuiging dat het in deze stressvolle maatschappij voor prikkelgevoelige mensen behoorlijk balanceren is om zich staande te houden.
In onze begeleidingspraktijk komen we vaak mensen tegen, die daardoor vastlopen in hun dagelijks leven en in de uitoefening van hun beroep. Intelligente mensen, creatieve mensen, hoog-opgeleide mensen. En toch zit hun leven vol haken en ogen. Met als gevolg afgebroken carrières, stukgelopen relaties, verstoorde gezinssituaties en afgebrokkelde zelfbeelden. Of zoals iemand met ADD het ons zo treffend zei: ‘De Zeeuwen hebben 1953, de Amerikanen 9/11 en ik heb ADD.’ Uit eigen onderzoek blijkt dat niet alleen de betrokkene met ADD daaronder lijdt, maar dat ook de omgeving vaak te kort schiet in een adequate benadering. Soms uit onwetendheid, soms uit ongeduld, maar vooral uit onmacht.