ADD in uw bedrijf

Als organisatie voert u beleid om de psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen zaken als pesten, werkdruk, agressie en (seksuele) intimidatie, zaken die het risico op verzuim vergroten. Uw beleid is er op gericht om dit verzuim in te perken en daarmee onnodige kosten te besparen. Maar niet voor iedereen lijkt uw beleid vruchten af te werpen.
post-it-depressie
U herkent ze vast wel, de medewerkers die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun taken, afspraken makkelijk vergeten, overgevoelig reageren op kritiek, impulsief zijn in hun uitingen, irritatie oproepen bij de collega’s, maar ook moeiteloos overuren kunnen maken, originele ideeën hebben, steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, flexibel inzetbaar zijn en de gangmakers van hun team.

U waardeert deze medewerkers om hun kwaliteiten, maar u loopt ook aan tegen hun beperkingen. Want die frustreren de voortgang van het werk. Soms hebt u dan te maken met een werknemer met ADD. Niet altijd bent u, als werkgever, daarvan op de hoogte. Totdat de werknemer vastloopt. Echt vast, met langdurig verzuim tot gevolg. Lastig voor u en voor de werknemer met ADD het zoveelste bewijs dat het toch niet lukt om deze baan WEL te behouden.

ADD in Bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met ADD en hun omgeving. In deze begeleiding maken we steeds de verbinding tussen de mogelijkheden van het individu en de verwachtingen van de organisatie. Naast de begeleiding van de werknemer organiseren wij trainingen voor werkgevers, waarin kennis, signalering en attitudeontwikkeling centraal staan.
Hebben we uw belangstelling geprikkeld en wilt u weten op welke manier we iets voor u en uw werknemer kunnen betekenen?
Neemt u gerust contact met ons op.