ZKM traject

U hebt een partner met ADD en alle dagelijkse dingen kosten extra inspanning. Juist van u, als partner van, wisselt u voortdurend van rol om de zaken draaiende te houden. U moet altijd de sterkste zijn lijkt het wel. Er zijn zoveel ‘uitdagingen’ waar u tegenaan loopt. Is dit hoe het verder zal gaan en gaat u dat volhouden? Is er echt niets aan te veranderen aan de situatie? Is dit het einde van uw relatie? Kunt u wennen aan de situatie? Wanneer is er uitzicht uit die moedeloosheid die soms zo sterk aanwezig is? Gaat het nog of is de grens echt bereikt? Wanneer houdt die overbelasting op en is er weer plek voor u?  Hoe blijft u uit die negatieve spiraal?

In de omgang met uw partner lijkt het er soms echt om te spannen. Waar de ene partner het gevoel heeft dat het gaat, vraagt de ander zich af, hoe het verder moet.

ADD in bedrijf zet de wetenschappelijk onderbouwde methode ZKM in bij vragen die betrekking hebben op de omgang met AD(H)D.

De ZKM is een methode gebaseerd op het uitgangspunt dat u zelf het beste weet wat u in een onderzoek naar voren wilt brengen omdat u zelf weet wat er toe doet en wat niet. De begeleider is juist degene die expert is op de inzet en het gebruik van de methode. Samen bepaalt dit het onderzoek en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen. Daarnaast maakt de methode gebruik van een digitaal programma (onder licentie).
Het is mogelijk dit onderzoek als partner van én als partners samen te doen. In het eerste geval onderzoekt u de manier waarop u zich in uw relatie met uw partner kunt opstellen. In het tweede geval onderzoekt u de manier waarop u als partners samen een weg kunt vinden in het labyrint dat soms met AD(H)D samenhangt.

Hoe ziet ZKM er in de praktijk uit als u als partners hiervoor kiest?
ZKM geeft u in relatief korte tijd inzicht in hoe u beiden in de situatie staat en wat voor u een goede weg zou zijn om in te slaan.

  • Het begint met een intakegesprek van ongeveer 45 minuten. In dit gesprek nemen we gegevens  door en wordt de methode uitgelegd.
  • Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een formuleringsgesprek van ongeveer 3 ½ uur. U maakt beiden in de tussentijd een thuisopdracht van ongeveer een halfuur.
  • De begeleider voert ondertussen gegevens in in het hierbij horende digitale programma en voert de analyses uit.
  • Daarna vindt een vervolggesprek plaats van ongeveer 3 á 4 uur. In dit gesprek wordt de uitkomst van het onderzoek met u doorgenomen en herkent u aan de hand van uw thema ‘s welke route voor u het meest haalbaar is.

Dit onderzoek staat los van een mogelijk vervolg van het onderzoek in de vorm van coaching of supervisie.

Kosten ZKM onderzoek voor één van beide partners: € 300,-
Kosten ZKM onderzoek voor beide partners: € 450,-  Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief gebruik van het digitale programma.

Voor vragen over dit traject of om aan te melden, maakt u gebruik van het contactformulier