ZKM traject

Mijn partner vindt dat het allemaal aan mij ligt, maar voor mij is er niets aan de hand, iedereen heeft wel eens wat…  Hoe weet ik nu eigenlijk wat ik wil, als ik niet meer weet in welke richting ik verder moet. Het lijkt allemaal zo richtingloos! Wat is voor mij werkelijk belangrijk, zodat ik me dáár op kan focussen en niet alle kanten op waaier? Hoe verbeter ik nu echt mijn aanpak en blijf ik geloofwaardig naar mijn partner? Hoe regel ik dat ik niet alles tegelijk hoef te doen? Hoe maak ik gebruik van mijn natuurlijke kracht als ik die nog kan herkennen? Kan ik ook voor mezelf zorgen door mezelf wat meer serieus te nemen?

In de omgang met uw partner lijkt het er soms echt om te spannen. Waar de ene partner het gevoel heeft dat het gaat, vraagt de ander zich af, hoe het verder moet.

ADD in bedrijf zet de wetenschappelijk onderbouwde methode ZKM in bij vragen die betrekking hebben op de omgang met AD(H)D.

De ZKM is een methode gebaseerd op het uitgangspunt dat u zelf het beste weet wat u in een onderzoek naar voren wilt brengen omdat u zelf weet wat er toe doet en wat niet. De begeleider is juist degene die expert is op de inzet en het gebruik van de methode. Samen bepaalt dit het onderzoek en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen. Daarnaast maakt de methode gebruik van een digitaal programma (onder licentie).
Het is mogelijk dit onderzoek als partner van én als partners samen te doen. In het eerste geval onderzoekt u de manier waarop u zich in uw relatie met uw partner kunt opstellen. In het tweede geval onderzoekt u de manier waarop u als partners samen een weg kunt vinden in het labyrint dat soms met AD(H)D samenhangt.

Hoe ziet ZKM er in de praktijk uit als u als partners hiervoor kiest?
ZKM geeft u in relatief korte tijd inzicht in hoe u beiden in de situatie staat en wat voor u een goede weg zou zijn om in te slaan.

  • Het begint met een intakegesprek van ongeveer 45 minuten. In dit gesprek nemen we gegevens  door en wordt de methode uitgelegd.
  • Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een formuleringsgesprek van ongeveer 3 ½ uur. U maakt beiden in de tussentijd een thuisopdracht van ongeveer een halfuur.
  • De begeleider voert ondertussen gegevens in in het hierbij horende digitale programma en voert de analyses uit.
  • Daarna vindt een vervolggesprek plaats van ongeveer 3 á 4 uur. In dit gesprek wordt de uitkomst van het onderzoek met u doorgenomen en herkent u aan de hand van uw thema ‘s welke route voor u het meest haalbaar is.

Dit onderzoek staat los van een mogelijk vervolg van het onderzoek in de vorm van coaching of supervisie.

Kosten ZKM onderzoek voor één van beide partners: € 500,-
Kosten ZKM onderzoek voor beide partners: € 650,-  Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief gebruik van het digitale programma.

Voor vragen over dit traject of om aan te melden, maakt u gebruik van het contactformulier