Alle berichten van Wimke van 't Spijker

Je zou het toch gaan regelen?

Voor iemand met AD(H)D is het meestal moeilijk om dingen te regelen. In een relatie betekent dit vervolgens veel irritatie bij de partner, die het gevoel krijgt op te draaien voor alle hectiek die ontstaat door het gebrek aan geregelde zaken. Wat is er nu zo vervelend aan het gebrek aan geregel? Veel in het huidige leven bestaat bij de gratie van het geregel van de zaken omdat er zoveel in elkaar moet passen, bij elkaar moet kunnen komen en op elkaar moet worden afgestemd. Als je als AD(H)D ‘er gewoon kunt doen, wat er in je opkomt, meestal de voorliggende neiging, is er niets aan de hand. Het wordt pas een probleem als dat wat je doet ook in samenhang met andere dingen moet gebeuren of moet worden geregeld.

Is er dan niets aan te doen? Moet je het maar gewoon zo laten en de irritatie op de koop toe nemen? Het is in elk geval belangrijk te onderkennen, dat de een nu eenmaal meer kan regelen, meer kan ordenen dan de ander. Kun je het bespreekbaar maken onderling en van elkaar accepteren, dat het zo is, dan is er veel gewonnen. Wat echter veel gebeurt, is dat degene die het regelwerk op zich neemt, het gevoel heeft het alleen te moeten doen. Daar ontstaat de ruimte voor degene met AD(H)D om als een soort van ruilmiddel iets tegenover dat regelen van de partner te zetten. Dat kan van alles zijn, maar stop in elk geval met beloven dat het vanaf nu wel gaat gebeuren, dat je nu echt de dingen zult gaan regelen, omdat je zelf heel goed weet, dat dat niet het geval is. Accepteer dat dat iets is, wat je niet voor elkaar krijgt, en vindt dat niet erg. We hoeven niet allemaal grote organisatoren te zijn immers? Je anders voordoen dan je kunt, is zo jammer van alle verloren energie. Accepteer wat je niet kunt, en bied aan, wat je wel kunt: een goede partner.

Nieuwsgierigheid tonen

In de relatie tussen twee mensen, waarvan de ene ADD heeft en de ander niet, kan het voorkomen, dat het lijkt dat de ADD-er degene is, die voor de problemen zorgt. In elke relatie is het op elkaar afstemmen een proces, dat vele jaren kan duren. Niet altijd geef je jezelf die jaren, en dooft de relatie letterlijk uit. Vaak eindigt dat dan ook in een uit elkaar gaan. Het op elkaar afstemmen is blijkbaar een moeilijk proces, met vele voetangels en klemmen.
In een relatie is je eigen gezichtspunt meestal bepalend voor de manier waarop je kijkt naar de situatie, naar de ander, naar het vraagstuk waar je voor wordt gesteld, of voor het probleem waar je tegen aan loopt. Dat eigen gezichtspunt is ook het enige waar je min of meer zeker over kunt zijn. En dat is legitiem. Je kunt er zelf voor kiezen, je in dat gezichtspunt verder te ontwikkelen, bij te lezen, je te verdiepen in andere zaken, zodat je gezichtspunt, je mening over dingen kan veranderen. Maar dat is allemaal aan jezelf om te doen of te laten.
In een relatie met de ander heb je met een veel lastiger punt te maken. Niet alleen je eigen gezichtspunt is van belang, maar ook het gezichtspunt van de ander. Het hele proces wat je zelf hebt doorgemaakt, en wat maakt dat je bent zoals je bent, heeft die ander net zo meegemaakt. En ook dat is legitiem. Het betekent evenwel, dat je in de relatie met de ander nieuwsgierig zou kunnen zijn, naar wat die ander gemaakt heeft tot wat hij is, of wat hem beweegt de dingen te doen zoals hij ze doet. Wil je dus de relatie met de ander levend houden, ook al heeft de een ADD of AD(H)D, dan is respect en aandacht voor elkaar van belang en misschien wel de belangrijkste sleutel in de benadering van die ander. Wat kan je doen? Wees nieuwsgierig en creëer mogelijkheden om op zoek te gaan, naar dat wat als een blinde vlek voor je is.

Yo-Yo Ma

Op de radio hoorde ik deze week een interview met Yo-Yo Ma die de concertgebouw prijs kreeg. Wat mij bijzonder raakte was wat hij zei in dit interview, namelijk dat de toenmalige directeur, de heer Sanders, alle vertrouwen in hem had. “het voelde alsof je tegen een schilder zegt: schilder alles wat je wilt, wij kopen het toch wel’. Die ervaring, dat een volwassene alle vertrouwen in je heeft en je daarmee op de goede weg helpt, zou ik zo graag iedereen gunnen. Zelf maakte ik het mee met iets onnozels, ik had wel een rijbewijs maar nooit meer gereden. Een oom zei me in een bijzondere situatie: rij maar in mijn auto, je hebt je rijbewijs toch? En ik kon het. Zo belangrijk dat je, oud of jong, het vertrouwen krijgt van een ander.
Yo-Yo Ma vertelt dat deze muziekprijs in wezen gaat over vriendschappen, een vriend die alle vertrouwen in je heeft en bedankt iedereen die hem geholpen heeft volwassen te worden. Een mooi voorbeeld hoe belangrijk het is om vertrouwen te geven aan de ander zodat die kan groeien en ontwikkelen.

een eerste stap op weg naar elkaar

In de omgang met AD(H)D is het niet alleen aan degene die de diagnose heeft gekregen om als collega of als partner gedrag aan te passen. Beide partijen, zowel degene met de diagnose als de werkgever, collega, partner leveren  door hun eigen aanpak van de situatie een aandeel in een situatie die helaas soms als onhoudbaar wordt ervaren.

Stop met de schuldvraag bij de ander te leggen maar accepteer in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid in wat er speelt. Niet altijd is het helder  wat de ander beweegt. Je hebt immers niet altijd inzicht in dat wat er achter het gedrag of de houding van de ander meespeelt in het contact.
Het lijkt zo eenvoudig gezegd: je kunt alleen jezelf veranderen en niet de ander, als soms je vingers jeuken en je de ander duidelijk wilt maken, dat het zo toch niet meer kan. Eigen opgebouwde irritaties kunnen dan danig in de weg zitten.
De bereidheid om inzicht in die eigen irritaties te krijgen geldt als eerste stap in een verbeterproces. Dat inzicht in eigen irritaties en valkuilen lijkt soms zelfs de weg te effenen naar een verbeterde verstandhouding.

Addinbedrijf IN BEDRIJF!

Onze website is online: www.addinbedrijf.nl. Een goed begin van het nieuwe jaar! Een greep uit de reacties:

Ontzettend voortvarend zo’n nieuwe ontwikkeling ( wie had er 5 jaar geleden al van ADD gehoord??)

Dank je, ik mail het door via mijn afdelingshoofd, wetende wat jullie inhoudelijke kwaliteit is.

Dat ziet er heel goed uit, toegankelijk en heel helder geformuleerd.

Dat is een website naar mijn hart – makkelijk in rond the wandelen, duidelijke tekst en geen capsones
 
www.ADDinbedrijf.nl is lekker fleurig, is in een taal die vertrouwenwekkend/eigen overkomt.

Proficiat met jullie mooie website. Ziet er heel professioneel, aantrekkelijk en  overzichtelijk uit. Met helder taal gebruik.

Leuke site, ziet er goed en fris uit. Leuke filmpjes ook van jullie.

De website ziet er goed uit! Krachtig, kernachtig en duidelijk. Gefeliciteerd met deze volgende stap in jullie werk en bedrijf; lijkt me heerlijk om een goeie ‘collega’ te hebben met wie je goed kunt samenwerken.

Inderdaad, nadat we beiden al enkele jaren solistisch ons eigen bedrijf runnen, ervaren we het als een absolute meerwaarde om ook samen te werken. En wat onszelf ten goede komt, komt ook zeker onze cliënten en opdrachtgevers ten goede. Zonder de input van de omgeving, zouden we niet over onze eigen horizon heen kunnen kijken.

Agenda: Vanaf februari één keer per maand TOPgroep-bijeenkomst voor partners van volwassenen met ADD. Kijk voor data op www.addinbedrijf.nl

ADD in bedrijf: de verbindende schakel tussen volwassenen met ADD en hun omgeving.

wat is ADD?

ADD

is de afkorting van Attention Deficit Disorder (DSM IV)

letterlijk vertaald: een aandachtstekortstoornis

betekent het niet kunnen vasthouden of richten van aandacht

wordt ook wel het onoplettende zusje van ADHD genoemd

is een erfelijke aangeboren neuro- biologische aandoening

wordt gediagnosticeerd door een psychiater

komt voor bij 2 tot 5% van de bevolking

komt voor bij mannen, maar ook bij vrouwen

gaat vaak gepaard met comorbiditeit

maakt het leven soms lastig, maar niet ondraaglijk

Uitgesproken

‘Sorry, ik had een dubbele afspraak staan.’‘De wekker niet gehoord, het was laat vannacht.’Help, ik ben mijn projectplan kwijt.’

‘Mijn budget overschreden?’

‘Dat overkomt mij nou altijd.’

‘Hoezo reageer ik te heftig?’

‘Ja maar, als jij ook niet zegt wat de bedoeling is.’

‘Hier baal ik van, jullie moeten altijd mij hebben.’

‘’Ik ben nou eenmaal anders, altijd geweest ook’

‘Heb jij dat ook wel eens, nou ik heb het wel eens NIET!’

Een grote stap

Vandaag traden we met onze onderneming in de openbaarheid! We hebben de eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van een site en alle aanverwante producten die horen bij onze dienst.

Het was fantastisch om te merken hoe ons ‘product’ al goed in de steigers stond. Dat is bemoedigend. Daar kunnen we dus verder mee en dat doen we ook. Er is meer te verwachten van ADDinbedrijf!!

Wat nu in elk geval onderzocht en geregeld moet worden, is dat we beiden als beheerder deze blog kunnen beheren.

Wat we op deze blog willen gaan weergeven is niet zozeer de ontwikkeling van ADDinbedrijf, alswel alles wat we op dit gebied met u te delen hebben. Na alle voorwerk dat we gedaan hebben, hebben we al veel suggesties voor een goede en zinvolle content.